Consultant in management en organisatie

Waarom beroep doen op een consultant in management en organisatie?

Wilt u uw globale prestaties verbeteren? Moet u uw strategie aanpassen of uw globale positionering bepalen? Worstelt u met uw KPI’s, tactieken of acties? Heeft u tijd te kort? Heeft u advies nodig?

Waar kan ik bijdragen in uw organisatie- en managementstrategie

 • Definitie van uw globale positionering
 • Op basis van de positionering, definiëren en formaliseren van de visie en missie van het bedrijf
 • Definiëren, formaliseren, implementeren van de strategie en de objectieven op basis van de visie en missie van het bedrijf
 • Definiëren, formaliseren en implementeren van tactieken, acties en KPI’s op basis van strategie en objectieven
 • Op punt stellen van een operationeel dashboard
 • Change management:
  • Begeleiding in conceptie van de nieuwe structuur
  • Oprichting van de nieuwe structuur
  • Coaching van de medewerkers
Global management AR Consultancy

Om een activiteit op lange termijn te leiden, moet u een sterke bedrijfsstrategie ontwikkelen.

U helpen om uw activiteit op lange termijn te runnen

Om een activiteit op lange termijn uit te voeren, moet u een sterke bedrijfsstrategie ontwikkelen. Deze is gebaseerd op een reeks essentiële elementen, namelijk: visie, missie, strategie. Eenmaal gedefinieerd, moet u ze implementeren om de gewenste resultaten te bereiken. Om dit te doen, moet u doelen, tactieken en KPI’s bepalen. Zij helpen u bij het definiëren van concrete uit te voeren acties.

1

Een sterke bedrijfspositie creëren

Eerst en vooral moet u zorgen voor een krachtige positioneringsoefening. Het betekent vragen beantwoorden zoals: wie zijn we, wat zijn onze waarden, waar willen we naartoe, wat is de richting op lange termijn, hoe willen we waarde creëren voor onze klanten, onze aandeelhouders, onze medewerkers, hoe verschillen we van onze concurrenten?

De antwoorden op deze vragen bepalen de visie, missie en deels de strategie van uw bedrijf. U moet altijd zorgen voor consistentie van elk van deze elementen. Er zijn veel tools om u te helpen bij het bouwen van uw strategie: SWOT-analyse, BCG-matrix, innovatiecurve, enz.

2

Uw doelen en tactieken bepalen en hun prestaties meten

De tweede stap is het bepalen van objectieven voor de middellange termijn. Daarom moet u de strategische oefening afronden door een gap-analyse uit te voeren tussen de marktsituatie en uw ideale situatie. Naast deze oefening, moet u ook doelen stellen.

Maar hoe bepaalt u of u gelijk heeft? Door uw prestaties te meten. Dit houdt in dat belangrijke prestatie-indicatoren (KPI’s) op een SMART manier worden gedefinieerd net als uw tactieken.  Een reeks acties zal deze tactieken mogelijk maken. Bij het definiëren van deze acties moet u altijd denken: “In hoeverre zullen deze acties bijdragen aan een van mijn doelen? “.

Om uw succes te maximaliseren, kunt u een iteratieve techniek toepassen die “PDCA” wordt genoemd (Plan, Do, Check, Act). Dit zal u helpen om zeer snel te reageren op potentiële marktveranderingen.

Doelstellingen, tactieken en acties zijn elementen op korte termijn. Het is van essentieel belang om ze altijd te controleren door naar uw activiteitendashboard te kijken en uw prestatie-indicatoren te controleren.

Als u problemen ondervindt zoals hierboven beschreven, als u vragen hebt, als u nieuwe activiteiten aan uw bedrijf wil toevoegen, als u te maken hebt met change management, kan ik u helpen.

Ik heb ervaring opgedaan in algemeen management door het Benelux-kantoor van een multinational te leiden. Ik heb eveneens alle hierboven beschreven stappen doorlopen op verschillende momenten in mijn professionele carrière.. Ik heb veel ervaring opgedaan en “best practices” verzameld in veel organisaties. Laten we erover praten en samen kijken hoe ik waarde kan toevoegen aan uw organisatie.

Contacteer ons

  Door dit formulier in te dienen, stemt u ermee in dat AR Consultancy de verzamelde informatie onthoudt en gebruikt om uw aanvraag te verwerken. Als u meer wilt weten over ons privacybeleid, vindt u dit hier